044 0423 788 hn@nuco.fi

Helinä Nurmenniemi

Olet janoinen, yllättäen kadulla tuntematon henkilö ojentaa sinulle ilmaisen juomapullon. Ilahdut, avaat pullon ja maistelet. Nopeasti toteat juoman olevan hyvää. Myöhemmin saatat huomata itsesi antamassa vastaavanlaisen lahjan tai palvelun jollekin toiselle. Todennäköisesti kerrot asiasta ystävillesi ja myöhemmin mahdollisesti hankit samaa juomaa kotiin. Näin levität vastavuoroisuuden lumoa eteenpäin.

Monet tutkimukset osoittavat, että vastavuoroisuus on voimakas liikkeellepaneva voima ihmisten välisissä suhteissa ja se on ominaista kaikille yksilöille kulttuuritaustasta riippumatta. Ihmiset pyrkivät vastaamaan saamaansa hyvään tekoon tai palveluun jollain vastaavalla tavalla.

Vastavuoroisuus ei rajoitu pelkästään konkreettisiin palveluihin tai tavaroihin. Se näkyy myös emotionaalisella tasolla, esimerkiksi ystävyyden, tukemisen ja ymmärryksen tarjoamisena. Kun ihmiset kokevat saaneensa jotain hyvää tai hyödyllistä toisiltaan, heidän taipumuksensa sitoutua suhteeseen tai yhteisöön kasvaa.

Vastavuoroisuuden periaate on myös merkityksellinen organisaatioissa. Työntekijät, jotka saavat tunnustusta, arvostusta ja mahdollisuuden kehittyä, ovat todennäköisemmin sitoutuneita työtehtäviinsä. Yhteisöt, jotka luovat ilmapiirin vastavuoroisuuden ympärille, vahvistavat yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Sitoutumisen ja vastavuoroisuuden välillä on selkeä yhteys ja ne vahvistavat toisiaan. Esimerkiksi ystävyyssuhteissa ja perhesuhteissa vastavuoroisuus on sitoutumisen perusta. Henkilöt, joka kokevat saavansa tukea ja ymmärrystä läheisiltään haluavat vastata tähän tukeen omalla panoksellaan ja sitoutua ylläpitämään suhdetta. Näin hyvä kierre lisääntyy. Sitoutumisen tasoa kuvaa hyvin esimerkiksi aikatauluista kiinnipitäminen.

Yllättävää on ollut huomata syksyn aikana, kuinka monet yliopistot tarjoavat ilmaisia kursseja. Tässäkin pätee vastavuoroisuuden periaate. Ilmoittaudut kurssille ja toteat kurssin olevan mielenkiintoinen. Seuraavaksi oletkin valmis ostamaan lisää kursseja. Minullakin on jo kalenteri täynnä mielenkiintoisia ilmaiskursseja.

Vastavuoroisuus kannattaa monella tasolla. Se luo vahvan perustan terveille ihmissuhteille, edistää yhteisöjen kasvua, innovaatioita ja vahvistaa koko yhteiskuntaa. Se rakentaa luottamusta ja yhteistyötä, luo tasapainoa ja oikeudenmukaisuutta suhteisiin ja lisää henkilökohtaista kasvua. Vastavuoroisuus on voimavara, joka auttaa meitä luomaan hyvää ja kestävää vuorovaikutusta toistemme kanssa.

Annetaan hyvän kasvaa!

Helinä Nurmenniemi

Kaikki blogitekstit