044 0423 788 hn@nuco.fi

Helinä Nurmenniemi

Tahdonvoimalla uudistumaan

Suomalainen sisu saa mainetta maailmalla. Sisu on sitkeää, tahdonvoimaa, sinnikkyyttä, lannistumattomuutta, rohkeutta ja uskallusta. Sisu viittaa sellaiseen voimaan, joka kaikilla ihmisillä on sisällään ja joka on lähes aktivoitumaton. Joskus kuitenkin vaikeudet saavat tämän voiman heräämään. Tutkimusten mukaan sisu alkaa silloin kun sinnikkyys loppuu.

Oma mielenkiintoni kohdistuu ajattelutavan muutokseen ja uudistumiseen. Vanhat ajattelu- ja toimintatavat valtaavat mielen, poisoppiminen ja uusien toimintatapojen omaksuminen vaativat toistoja. Harjoitus tekee mestarin ja siihen tarvitaan tahdonvoimaa.

Sanakirjan mukaan tahdonvoima on itsehillintää, malttia, itsekuria ja omaa tahtoa. Tahdonvoiman on yksi keskeisimmistä menestyksen salaisuuksista niin työelämässä, sosiaalisessa elämässä kuin vapaa-ajallakin.

Tahdonvoiman rajallisuus

Martelan (2013) mukaan jokaisella meillä on rajallinen määrä tahdonvoimaa. Tahdonvoimasta kannattaa pitää huolta, sillä se väsyy käytössä. Jokainen voi huomata tahdonvoiman hiipumisen työpäivän jälkeen.

Omalla asenteellamme on vaikutusta siihen, miten hyödynnämme tahdonvoimaa. Huippu-urheilijat puskevat tahdonvoimalla läpi ensimmäiset väsymyksen aallot. Maallikoiden luovuttaessa huippu-urheilijat aloittavat ponnistelut ja käyttävät kaikki kehon resurssit loppuun.

Motivaatio tekee tahdonvoiman tarpeettomaksi. Motivaatioita voidaan parantaa selkeiden tavoitteiden asettamisella, hyvällä palautejärjestelmällä ja isompien tavoitteiden pilkkominen pienemmiksi tavoitteiksi. Lisäksi tarvitaan ympäristön järjestämistä tahdonvoimaa tukevaksi ja muiden kannustusta.

Tahdonvoiman ylläpito

Tahdonvoiman perustan muodostavat fyysinen hyvinvointi ja hyvät elämäntavat, kuten riittävä ravitsemus ja uni. Tutkimusten mukaan verensokeritason laskiessa ärsyynnymme helpolla ja univaje heikentää mielen toimintakykyä. Syömällä oikein ja nukkumalla riittävästi vahvistamme tahdonvoimaa.

Tahdonvoima kasvaa harjoittelemalla, mutta myös väsyy käytössä. Päätökset kannattaa tehdä silloin kun olemme parhaimmillamme. Lisäksi kannattaa opetella valitsemaan taistelut, joihin lähdemme mukaan ja keskittyä vain niihin asioihin, jotka ovat oikeasti tärkeitä.

Tahdonvoiman heikkoina hetkinä kannattaa hyödyntää asiantuntijoita kysymällä heiltä neuvoja, sillä väsyneenä ei välttämättä jaksa ajatella kaikkia vaihtoehtoja loppuun saakka. Tärkeät päätökset kannattaa keskittää aikaan jolloin on virkeimmillään.

Itsetuntemus nousee keskeiseen asemaan. Tahdonvoiman väsyessä kannattaa opetella rentoutumaan. Seitsemän minuutin puhdas lepo lisää parasympaattinen hermoston vaikutusta ja rahoittaa kehoa. Läsnäoloharjoitukset vahvistavat tahdonvoimaa.

Tahdonvoima on itsestä kiinni

Suurin osa tahdonvoimastasi on itsestäsi kiinni eli uskotko itseesi ja tavoitteeseesi. Asioiden pyöriessä päässä suorituskyky vähenee, joten kannattaa keskittyä yhden asian hoitamiseen. Tehokkain tapa väsyttää tahdonvoima on epäröidä toimintaan liittyviä tavoitteita.

Aivot ovat mukautumiskykyisiä ja ne vahvistuvat ajatustemme ja tekojemme mukaan. Murehtiminen lisää murehtimista, keskittyminen lisää keskittymistä. Yhdellä elämänalueella saavutettu tahdonvoiman kasvu heijastuu myös muille elämänalueille. Tahdonvoimaa voi vahvistaa ottamalla vastaan haasteita, jotka vaativat ponnisteluja, mutta eivät vie kaikkea tahdonvoimaa.

Hyvien tekojen visualisointi ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät odotukset vahvistavat tahdonvoimaa. Sisulla läpi, vaikka harmaan kiven, kehottaa suomalainen sananlasku.

Omien tunteiden hyväksyntä tukee tahdonvoimaa. On havaittu, että mitä enemmän ihminen pyrkii torjumaan negatiivisia tunteita, sitä alttiimpi hän on masentumaan. Samoin tutkimukset osoittavat, että yksilön pyrkiessä torjumaan makean himoa, hän itseasiassa paisuttaa makean himoa.

Tahdonvoima hyvinvoinnintuojana

Tahdonvoimaan liittyy myös vastuu. Omien tavoitteiden lisäksi tarvitaan myös yhteisön tavoitteisiin sitoutumista. Tutkimusten mukaan tahdonvoimaa omaavat ihmiset ovat alttiimpia auttamaan myös muita ihmisiä. Martela (2013) kehottaakin kirjassa valitsemaan päämäärän, joka on itseä suurempi. Hyvät teot vahvistavat tahdonvoimaa.

Suomi valittiin vastikään maailman onnellisemmaksi maaksi. Onnellisuuden valintakriteereissä mainittiin muun muassa yhteiskunnallinen tuki ja ihmisten vapaus tehdä valintoja. Lehtihaastatteluissa suomalaiset nostivat esille samansuuntaisia ajatuksia eli luonnon, työllisyyden, ihmissuhteiden ja yhteisöllisyyden merkitystä hyvinvoinnin tuojana. Martelan (2013) mukaan usein ympäristön muokkaaminen on tehokkain keino pitää tahdonvoima toiminnassa.

Suomi on hyvä esimerkki siitä, miten yhdessä tekeminen, heikommista vastuun kantaminen ja sosiaalinen tuki on nostanut kansakuntamme hyvinvointia. Hyvinvoinnista huolehtiminen liittyy oleellisesti myös kestävään kehitykseen. Vielä 1930-luvulla Suomi kuului Bulgarian, Romanian ja Puolan kanssa vähiten teollistuneisiin maihin. Nyt lähes 100 vuotta myöhemmin olemme maailman onnellisin maa ja meillä on muun muassa kansainvälistä kiinnostusta herättävä koulutusjärjestelmä, hyvä terveydenhoito ja demokraattinen oikeusjärjestelmä. Tämä kehitys osoittaa, että asiat kannattaa viedä loppuun saakka eikä jättää puolitiehen. Tämä kehitys on osoitus suomalaisten vahvasta tahdonvoimasta. Lisää voi lukea Frank Martelan kirjasta Tahdonvoiman käyttöohje.

Kaikki blogitekstit