044 0423 788 hn@nuco.fi

Palveluni.

RATKAISUKESKEINEN TYÖNOHJAUS

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on tehokas menetelmä asiakastyön, johtamistyön, tiimien ja työyhteisöjen kehittämiseen. Työnohjaus tukee ammatillista kasvua ja työhyvinvointia sekä parantaa työn laatua. Työnohjaus perustuu voimavarakeskeiseen ja tulevaisuusorientoituneeseen sekä tavoitteelliseen työskentelyyn. Ratkaisukeskeisyydessä hyödynnetään luovia ja toiminnallisia menetelmiä. Työnohjaus toteutetaan sopimuksen mukaan joko yrityksen tai työyhteisön tiloissa tai verkossa etänä.

Ilmainen alkukartoitus

Työnohjauksen aloittamiseen liittyy ilmainen alkukartoitus, jossa yhdessä tarkastellaan työnohjaukseen liittyviä toiveita ja tavoitteita ja sovitaan käytännön toteutuksesta.

 

 • 30 min

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista, työnohjaajan ja ohjattavan välistä ammatillista vuorovaikutusta. Tavoitteena on ohjattavan tuki ja kehittyminen perustehtävässä sekä organisaation tavoitteiden kirkastamista. Ohjaustyön lähtökohtana on ohjattavan näkemykset ja kokemukset. Yksilötyönohjaus laajentaa näkökulmaa ja mahdollistaa uusia ajattelutapoja.

 

 • 60 min 140 €  (+ alv 24%)

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjausta käytetään usein omasta työstä nousevien ilmiöiden tarkasteluun. Ryhmätyönohjaus mahdollistaa uusien näkökulmien saamisen omaan työhön. Ryhmätyönohjaus edistää avoimuutta ja luottamusta sekä yhteistä ymmärrystä työyhteisön tavoitteista. Ryhmätyönohjauksen avulla kehitetään vuorovaikutustaitoja.

 

 • 90 min 270 €  (+ alv 24%) enintään 8 henkilöä
 • 120 min 370 €  (+ alv 24%) yli 8 henkilöä

Esihenkilöiden työnohjaus

Esihenkilöiden työnohjauksessa keskeistä on ohjattavan oman johtamisroolin sekä voimavarojen vahvistaminen ja johtamistaitojen kehittäminen organisaation tavoitteiden arvojen ja vision suuntaisesti. Työnohjauksessa ohjattava tutkii omaa itseään ja suhdetta johtamiseen / työyhteisöön / työryhmään sekä omaan esimieheen ja verkostoihin.

 

 • 60 min 170 €  (+ alv 24%)

Olohuone

Työyhteisössä arki on kiireellistä eikä välttämättä ehditä pysähtyä yhteisen asian äärelle. Ratkaisuna tähän tarjoan 2 tunnin Olohuone-keskustelufoorumia työyhteisön tarpeiden mukaisella teemalla. Etäyhteydet mahdollistavat uudenlaisen, rennon ja turvallisen tavan toimia. Keskustelun avulla opitaan toisilta, yhteiset tavoitteet kirkastuvat ja kollektiivinen läsnäolo lisääntyy.

 

 • Pyydä tarjous!

VOIMAKEHÄ® -OHJAUSKONSEPTI

VOIMAKEHÄ® on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Se perustuu nk. laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit.

VOIMAKEHÄ® on työkalu, teoria ja ajattelutapa, joka tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen ja valmentamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön.

VOIMAKEHÄ perustuu humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan sekä sosio-konstruktivistiseen näkemykseen opetuksesta, ohjauksesta ja johtamisesta.
Vahvuuksien hyödyntäminen on yhteydessä lukuisiin organisaatiotason myönteisiin tuloksiin, kuten tuottavuuteen, tuloksellisuuteen ja parempaan asiakaspalveluun.
VOIMAKEHÄ ® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistavat Sanna Wenström ja Laura Paaso / Vahvuuttamo Oy.

Kehity vahvuuksilla™ -valmennus

 

Kehity vahvuuksilla™ -ryhmävalmennuksessa tunnistetaan ja vahvistetaan yksilöllisiä vahvuuksia ja voimavaroja VOIMAKEHÄ®-työskentelyn avulla. Valmennusryhmä sisältää 4 x 4 h 30 min tapaamiskertaa verkossa/lähitapaamisena.

Kehity vahvuuksilla™ -valmennuksessa omaa työtä ja uraa tarkastellaan ja tuunataan vahvuuslähtöisesti. Toiminta perustuu osallistavien ja toiminnallisten menetelmien sekä hyödyntämiselle ja keskustelulle vertaisryhmässä. Osana ryhmävalmennusta osallistuja työstää oma Kehity vahvuuksilla™ -portfoliotaan ja laatii oman kehittymissuunnitelmansa. Valmennus vastaa 5 op ja siitä on mahdollista saada todistus.

 • 4 päivää eli 4 x 4 h 30 min
 • 170 €  (+ alv 24%) / henkilö

Pyydä tarjous ryhmälle ja sovi ryhmälle oma aikataulu!

VOIMAKEHÄ® tutuksi

 

VOIMAKEHÄ® on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Se perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit.

VOIMAKEHÄ® -tutuksi! -koulutuksessa pääset tutustumaan

 • vahvuuksien merkitykseen elämässä ja työelämässä
 • laajaan vahvuusnäkemykseen voimakehän taustalla ja kuuteen vahvuuden lajiin
 • omien vahvuuksien tunnistamiseen VOIMAKEHÄ®-vahvuustyökalun avulla
 • voimakehän käyttöalueisiin ja mahdollisuuksiin 
 • 2 h – pyydä tarjous

 

KOULUTUKSET

 • Positiivinen johtaminen käytäntöön (PRIDE-teoria)
 • Muutoskyvykkyys ja uudistuminen
 • Työyhteisön ristiriidat ja niiden ratkaisut
 • Miten hyvä työyhteisö tehdään

Pyydä tarjoukset!

HYVÄN MIELEN PAIKKA

Mahdollisuus vuokrata mielipaikkaa rentoutumiseen tai vaikkapa kirjoittamiseen. Mielelläni kerron lisää.

Ota yhteyttä!