044 0423 788 hn@nuco.fi

Helinä Nurmenniemi

Ovi käy, ihmiset vaihtavat työpaikkoja. Lisääntyvät työtehtävät, epäselvät työnkuvat, sairauslomat ja tavoittamattomissa olevat esihenkilöt lisäävät tyytymättömyyttä työhön. Yhä useammin työpaikoilla kysytään: Mitä meidän pitäisi tehdä? Yksinkertaisin keino on lisätä tiimien ja esihenkilöiden välisiä keskusteluja yhteisistä tavoitteista ja todellisuuden toteutumisesta. Keskustelujen kautta muodostuu yhteinen käsitys todellisuudesta ja kollektiivinen läsnäolo lisääntyy. Keskustelun tueksi kannattaa pitää päiväkirjaa ja dokumentoida arjen tilanteita. Ajattelun tueksi hyvän työvälineen antaa vaikuttamisen kehää. Tällöin tiimi kysyy: Mihin asioihin voimme vaikuttaa, mihin asioihin ehkä voimme vaikuttaa, mihin asioihin emme voi vaikuttaa? Vaikuttamisen kehä auttaa tiimiä tekemään johtopäätökset vallitsevasta tilanteesta.

Jos tiimi toteaa, että asioihin ei voi vaikuttaa ja tilanne jatkuu samanlaisena.Seuraavaksi voi kokeilla hyväksymis- ja omistautumisterapeuttista lähestymistapaa (HOT). Sen perusajatuksena on oppia hyväksymään asiat, joita ei voi muuttaa ja muuttamaan asioita, joita kannattaa muuttaa. Hyväksyminen (H) tarkoittaa, että otat vastaan ja hyväksyt sinussa ilmenevät ajatukset ja tunteet – myös epämiellyttävät tunteet. Omistautuminen (O) tarkoittaa, että selkeytät itsellesi asiat, jotka ovat sinulle tärkeitä. Toiminta (T) tarkoittaa, että teet sellaisia tekoja, jotka edistävät sitä, mitä pidät tärkeänä ja joista on sinulle arvojesi mukaisia seurauksia pitkällä aikavälillä. Eli tehdään sitä mikä toimii,

Niinpä tiimin jäsenten kannattaa kysyä itseltään:
Mitkä asiat ja ketkä ovat minulle tärkeitä?
Mitä tekoja voin toteuttaa, kun liikun minulle tärkeitä asioita /arvoja kohti?
Mitä sisäisiä esteitä kohtaan, kun liikun minulle tärkeitä asioita/arvoja kohti?
Mitä teen päästäksesi pois siitä mitä en halua tuntea tai ajatella
Missä kohdassa kuljen janalla?
Minne päin olen menossa janalla – poispäin arvoista vai kohti omia arvoja?

Poispäin
arvoista <--------------------------------------> Kohti arvoja

Lisäksi tiimin jäsenten kannattaa tunnistaa tunne- ja ajatuskoukut, jotka estävät kulkemasta kohti itselle tärkeitä asioita. Tunnekoukuista voisi mainita muun muassa häpeän, syyllisyyden ja voimattomuuden ja ajatuskoukuista syyttävät, vaativat ja mitätöivät ajatukset.

Aikaisemmin kirjoittamani blogi Irti päästämisen taidoista tukee omalta osaltaan kulkemista kohti itselle tärkeitä asioita.

Kaikki blogitekstit