044 0423 788 hn@nuco.fi

Helinä Nurmenniemi

Tukahdetut tunteet etsivät ulospääsyä – osa henkilöstöä kokee olevansa kuin painekattiloita valmiina vapauttamaan höyryt. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitaan uusien mahdollisuuksien tunnistamista, asioiden hyväksyntää ja irti päästämisen taitoa.

Irti päästäminen on hallitsemisesta, vastustuksesta, taistelusta luopumista ja tunteiden tiedostamista. Tavoitteena on keskittyä tunteeseen, eikä ajatuksiin. Ajatuksia on loputtomasti ja ne synnyttävät vain uusia ajatuksia.

Asioiden pilkkomista

Irti päästämistä voi helpottaa pilkkomalla asioita pienempiin osiin ja kysymällä itseltä; voisinko tehdä asioita eri tavalla, voisinko luopua tarvittaessa vaikkapa tietokoneesta tai kiintymyksestä työpöytään. Nämä pienet asiat voivat tuntua vähäpätöisiltä mutta ne saavat mielen irti päästämisen tilaan. Tunteita tulee ja menee ja lopulta ymmärrät, että sinä et ole yhtä kuin tunteesi, vaan todellisuudessa sinä vain havaitset ne. Ajatukset ovat mielen rakentamia kuvia ja niiden tarkoitus on estää meitä kokemasta todellisuutta. Voit kysyä itseltäsi, miten tämän kaiken läpikäyminen voi viedä sinua eteenpäin tai kehittää sinua ihmisenä.

Syyttely tarjoaa uhrin roolia

Raskaiden tunteiden kohtaamisessa toisten syyttely tarjoaa uhrin roolia. Syytämme muita, alistumme ja jumitumme, vetoamme ja valitamme, jäämme toimenpiteiden kohteeksi ja keskitymme kärsimykseen. Syyttely on maailman paras tekosyy. Se antaa meille mahdollisuuden olla rajoittuneita. Uhrin rooli saa näkemään itsemme heikkona. Uhriasemasta toimijaksi pääseminen edellyttää ymmärrystä ongelman omistamisesta, ongelman hyväksymistä, otamme vastuuta, etsimme uusia vaihtoehtoja ja kokeilemme uutta. Jos tiedostamme ja tarkkailemme tunteita, puramme ne osiin ja päästämme irti, harjoitamme tietoista valitsemista. Tällä tavoin kiskaisemme irti itsemme avuttomuuden kehästä.

Epävarmuus kuuluu elämään

Hyväksynnän tavoitteena on pyrkimys hyväksyä asiat sellaisena kuin ne ovat. Se on myöntämistä, ettet voi tehdä asialle mitään. Miten voit hyväksyä asian, jota et voi hyväksyä? On hyvä muistaa, että kärsimys on kovimmillaan silloin, kun vastustamme tapahtumaa.

Hyväksymis- ja omistautumisterapian asiantuntija Arto Pietikäisen mukaan myötätuntoinen hyväksyminen itseä kohtaan on tärkeämpää kuin hyvä itsetunto, silloin kun halutaan tukea mielenterveyttä ja elämänlaatua. Pietikäinen kehottaa hyväksymään itsemme sellaisena kuin olemme ja keskittymään tarpeistamme ja arvoistamme huolehtimiseen. Epävarmuus ja vaikeudet kuuluvat elämään – joten on tärkeä suhtautua myötätuntoisesti itseemme.

Tilalle rauhaa ja tyyneyttä

Kielteisistä tunteista irti päästäminen mahdollistaa sen, että ihminen tuntee enenevässä määrin rauhaa ja onnellisuutta. Kun tunnemme rauhaa, tyyneyttä ja levollista läsnäoloa se kohottaa meidän ja myös muiden ihmisten tietoisuuden tasoa. Rauha ja tyyneys mahdollistaa myös muille suuremman vapauden, täydellisyyden ja ykseyden tunteen. Jatkuvista rajoituksista irti päästäminen mahdollistaa itsetuntemuksen. Kielteiset tunteet vaikuttavat kehoomme ja kaventavat ajatteluamme. Kun päästämme irti sisäisistä estoistamme, totuus sisäisestä itsestämme pääsee loistamaan.

Yhteenveto

Irti päästäminen on havahtumista, omien tunteiden ja olettamusten tunnistamista, toisin tekemistä ja ajan antamista itselle. Se on omien arvojen mukaista elämää – aitona itsenä olemista. Irti päästäminen ja hyväksyntä mahdollistaa rauhan ja ykseyden toisiin ihmisiin. Useat suuret opettajat sanovat, että se mitä etsimme, ei eroa siitä mitä olemme. Irti päästäminen on hyväksymistä eli asioiden näkemistä sellaisena, kun ne juuri tällä hetkellä ovat.

Lähteitä
David R Hawkins 2021. Irti päästämisen taito. Basam Book
Pietikäinen Arto 2021. Joustava mieli ja hyvän itsetunnon ABC.

Kaikki blogitekstit