044 0423 788 hn@nuco.fi

Helinä Nurmenniemi

Taide auttaa muutoksessa ja uuden luomisessa. Niinpä taidelähtöisiä menetelmiä tarvitaan nykyisessä kiivaasti muuttuvassa maailmassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Taidelähtöiset menetelmät sopivat niin työnohjaajille kuin työyhteisöjen kehittäjille.Työelämään kohdistetussa ”Taide vahvistaa työhyvinvointia” -toimenpidesuosituksessa todetaan, että taiteella on inhimillistä ja taloudellista hyvinvointia lisäävä vaikutus (ArtsEqual 2023.)

Kirja ratkaisukeskeisestä kuvataideterapiasta tarjoaa hyvän katsauksen siihen, kuinka taide voi avata ovia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kirjoittajat yhdistävät taitavasti taiteen terapeuttiset ulottuvuudet ja ratkaisukeskeisen lähestymistavan, tuoden esiin uudenlaisen terapiamuodon ja sen merkityksen. Teos korostaa taiteen roolia terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä, tarjoten konkreettisia esimerkkejä kuvataideterapian voimasta elämän haasteiden tunnistamisessa ja ratkaisemisessa. Luovan taiteellisen työskentelyn yhteydessä on hyvä huomata ajattelun ja tunteiden välisen suhteiden keskeinen rooli. Ajatukset ja ajatusrakennelmat vaikuttavat tunteiden kautta kehoomme. Kuvataideterapia auttaa asiakasta pääsemään sinne minne sanat eivät yllä.

Kirja valottaa myös ratkaisukeskeisen lähestymistavan periaatteita taiteen avulla, avaamalla lukijalle ymmärryksen terapeuttisen prosessin rakentumisesta ja voimavarojen löytämisestä. Kuvataideterapian avulla vahvistetaan yksilön vahvuuksia, tavoitellaan positiivisia muutoksia ja luodaan tila itsensä ymmärtämiselle.

Teos on merkittävä panos taide-, terveys- ja hyvinvointialalle, yhdistäen taiteen luovan potentiaalin ja ratkaisukeskeisen lähestymistavan myönteisen fokuksen. Kirja innostaa kokeilemaan taiteen parantavaa voimaa ja löytämään uusia näkökulmia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa. Erityisesti pidin kirjassa ratkaisukeskeisten menetelmien esittelystä. Menetelmät soveltuvat toteuttavaksi yksilö ja ryhmätoiminnassa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Taideterapia kirjoittajien mukaan ei kuulu Valviran-valvonta-alueeseen, sillä Suomessa asetukset ja lait eivät ole määritelleet taideterapeutti-sanaa nimikesuojatuksi tai ammattisuojatuksi nimikkeeksi.

Kirja:
Jari Salmela Hannele Ala-Keskinen, Satu Vilpponen, 2022. Ratkaisukeskeisen kuvataide-terapian oppikirja.

Kaikki blogitekstit