044 0423 788 hn@nuco.fi

Tarinani.

Tehdään sitä mikä toimii

Kouluttajana työelämän kehittämisprojekteissa tunnistin kuinka jatkuva kaaos ja tyytymättömyys työhön olivat keskeisiä puheenaiheita työpaikoilla. Intuition ohjaamana hakeuduin voimavaralähtöiseen ja ratkaisukeskeiseen työnohjaaja-, valmentaja- ja koutsaajakoulutukseen. Samoihin aikoihin päädyin tutkimaan työuran muutosprosessia ja ajattelutavan muutokseen vaikuttavia tekijöitä.

Vuonna 2013 valmistuin työnohjaajaksi ja samaan aikaan valmistui väitöskirjani. Löysin yhtäläisyyksiä ratkaisukeskeisen valmennuksen ja odotusarvoteoriaan perustuvan väitöskirjani välillä. Ratkaisukeskeisyys suuntautuu tulevaisuuteen ja väitöskirjassani tutkin uraan liittyviä odotuksia. Tiedostamattani olin etsinyt ratkaisuja henkilöstön hyvinvointiin työnohjauksesta ja ajattelutavan muutokseen vaikuttavista tekijöistä. Tässä vaiheessa aloitin sivutoimisena yrittäjänä tavoitteena toteuttaa unelmaa paremmasta työelämästä.

Hyvinvoinnin ja työyhteisöjen kouluttajana sain mahdollisuuden tutustua Tanskassa Euroopan parhaisiin työpaikkoihin. Eri toimialojen johtajat kertoivat selviämistarinoita asiakas- ja henkilöstölähtöisestä innovaatiotoiminnasta. Jälleen avautui uusi ovi. Tanskan matkan innoittamana kiinnostuin asiakaslähtöisestä innovaatiotoiminnasta ja hakeuduin Lapin yliopiston palvelumuotoilukoulutukseen. Palvelumuotoiluun liittyvässä terveydenhuollon kehittämisprojektissa oivalsin, kuinka suuri merkitys henkilöstön hyvinvoinnilla on innovaatiotoiminnassa. Projektissa selvittelimme asiakkaiden tarpeita, mutta unohdimme henkilöstön tarpeet.

Tarinassani tulee esille, kun yksi ovi sulkeutui, niin toinen avautui. Kriittiset tapahtumat ja onnistumisen kokemukset toimivat eteenpäin vievinä voimina. Viimeiset vuodet olen toiminut lehtorina sosiaalialan koulutusohjelmassa ja asiantuntijana kehittämisprojekteissa. Sitä ennen työskentelin terveydenhuollon esimiestehtävissä. Työnohjaus- ja muutosvalmennukseen liittyvän yritystoiminnan aloitin sivutoimisena vuonna 2016.

Merkityksellinen työskentely mahdollistuu hyvinkin rajallisessa ajassa. Myönteinen muutosprosessi käynnistyy muutaman tapaamisen puitteissa.

Yhdessä olemme enemmän!

Harrastuksiini kuuluu kirjoittaminen, matkailu ja luonnossa koiran kanssa lenkkeily.

Koulutus:

 • Kauppatieteiden tohtori, 2013
 • Terveystieteiden maisteri, 2000
 • Sairaanhoidon opettaja, 1994

Täydentävä koulutusta:

 • Ratkaisukeskeinen työnohjaaja-, valmentaja- ja koutsaajakoulutus 2011-2013,
  Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus
 • Täydentävät kognitiivisen lyhytterapian opinnot 2021-2023
 • Kehollisen läsnäolon koulutus syksy 2023
 • Voimakehämentori 2021 OAMK
 • Voimakehälisenssivalmentaja 2020 OAMK
 • Design management 25 op, 2018, Lapin yliopisto
 • Palvelumuotoilukoulutus, 2017, Aalto yliopisto
 • Kouluhallinto 2015-2016, Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus
 • Oman osaamisen managerointi ja itsensä johtaminen 2007-2008, Oulun yliopisto

Muu toiminta:

 • Ratkaisukeskeistä kulttuuria edistävän järjestön Ratkes Ry:n hallituksen jäsen 2012–
 • Suomen työnohjaajien ry:n jäsen
 • Ratkes-lehden toimittaja

TOGETHER – Yhdessä olemme enemmän!

Yhteistyökumppaneitani: